Sáng mai các đồng chí học thăng hạng IV lên hạng III tập trung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên