Thống kê
Hôm nay : 12
Tháng 06 : 738
Năm 2021 : 4.061
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Trần Thị Nguyệt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
  • Điện thoại:
   0914175919
  • Email:
   nguyenhuevinhson@gmail.com
 • Trần Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non