• Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Trần Thị Nguyệt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
  • Điện thoại:
   0914175919
  • Email:
   nguyenhuevinhson@gmail.com
 • Trần Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 10 : 23
Năm 2022 : 8.821
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook