• Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Trần Thị Nguyệt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Trần Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Được tuyển dụng vào cơ quan ngày 06/02/2017

 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

   Ngày vào cơ quan nhà nước 5/2/2013

   Được bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2016

 • Nguyễn Thị Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
  • Điện thoại:
   0919124559
  • Email:
   ngoclinhpho@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Vào ngành năm 1992, vào Đảng cộng sản năm 1999.

   - Bổ nhiệm cán bộ quản lý 2010.

 • Hồ Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
  • Điện thoại:
   0914180218
  • Email:
   hothithanh2508@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sinh ngày 25/08/1972 vào ngành năm 1992

   Vào Đảng cộng sản ngày 17/09/2000

   Được bổ nhiệm hiệu trưởng năm 1998

 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
  • Điện thoại:
   0914175919
  • Email:
   nguyenhuevinhson@gmail.com
 • Trần Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm ngành mầm non
Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 10 : 23
Năm 2022 : 8.821
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook